Formasyon-io khi pratik-io

Artik-io

 • Artik deifyni placeid aprei adjectif-lan taank-koo: Papa ha, Mari ha.
  Mein kougn' existé kh'èkh pwoblènme pyskhe "lan" seid artik pou noôm masculein souvan son créole-la ak leingue Ahytian ha pâ meinme seid pâ forcenman s'ow hou, ou teindéa seid exactenman zha pou'w hou, ou écrira Taank-koo:
  Madanme-l'ah son-an seid (madanm lan) mein artik "lan" seid pou noôm masculein "la,ah" pou fénminein.
  Kounmparativynman han francéa "lan" seid "le", "ah" seid "la". Le Père, Papa ha. La mère, manman-an. "Ha" seid "le".
  Ahytian graenmaire leingue mwein. D'ahatti ahytian ha seid einseinmby
   règue-io pou n' suive n'an pârlei ak écrit kòrrèctenman zha khi ahytian. 
 • Ha
 • Lan
 • Ah
 • La

Artik deifynied

 • Ah, ha
 • Lan, la
 • Mystiei ha
 • Madanme l'ah
 • L'ah, l'ha

kounsonny-io

 •  

  kounsonny

   b  ch d  f  g   h  j   k  l

  [b] bon

  [ʃ]  chen

  [d] dodo

  [f]  farine

  [g] gogo

  [h]  hein

  [ʒ]  Zoé

  [k]  khe

  [l]   li

   m   n   p  r   s  t   v  z

  [m]  mwein

  [n]   nunc

  [p]  papa

  [ʁ]   reity

  [s]   su

  [t]   too

  [v]  Voyèl

  [z]   zen

  voyèl-kounsonny

   w  y

  [w] mwein

  [j]  byen

  Voyèl-io

  voyèl bouche

   a  e   è   i  o  ò  ou

  [a] bâton

  [e] bezwein

  [ɛ] bweiry

  [i]  Utile

  [o] dleo

  [ɔ] bord, fore

  [u] kiultiure

  voyèl nain

  an en on

  [ɑ̃] manman

  [ɛ̃] byen

  [ɔ̃] bon

  Dyacrytik-io

  Officsyèl Modifier

  dyacrytik

  accein force `

  Pànne 

  Pèle 

  Mòrne

Pwonoôm pèrsonnèl

 • M' mu
 • Ou, ou'kh
 • Li, l'i, l'y
 • Noun, Nou'kh
 • Nwouh, Nwou'kh
 • Yeo, yeo'kh
 • Mwein, Mwein'kh
 •  
 •  
 •  
 •